این هشدارهای اشتراک پیامکی ناخواسته فقط آزار دهنده نیستند

در هنگام منفجر شدن بازار تلفن همراه در اوایل دهه 00 ، خدمات اشتراک پیامکی گاهی اوقات خوراک خوبی برای مکالمه های مهمانی. شوخی جدید یا تکه های چیزهای بی اهمیتی مرتباً به گوشی شما تحویل داده می شود؟ مطمئناً یک خبر جالب بود. این […]

خود را به سمت تجارت جدید باز کنید

در دنیای تبلیغات دیجیتال ، جلب توجه مردم با ایجاد شفافیت ، آسان است. چرا؟ از آنجا که به نفع هر شرکتی است برای ایجاد روابط با شرکای اصلی خود – روابطی که بسیار فراتر از سطح سطح است. در همان زمان ، از آنجا […]