رئیس افسانه ها و حقایق

مناقصه در سرفصل ها در چند سال گذشته خاموش است. مناقصه سرصفحه صفحه در اوایل سال 2009 انجام شد و امروز تخمین زده می شود. 70٪ ناشران این فناوری را اتخاذ كرده اند. منطقی است که افسانه های بسیاری پیرامون اجرای آن وجود دارد. بگذارید […]

شرکای خرید فیلترشکن با نرم افزار مهر و موم kidSAFE برای اطمینان از حریم شخصی

خرید فیلترشکن با kidSAFE ، یک سرویس جهانی صدور گواهینامه ایمنی آنلاین و برنامه تمبر تصویب ، که به طور انحصاری برای سایت ها و فناوری های دوستانه کودک طراحی شده است ، شروع به کار کرد. KidSAFE یکی از ارائه دهندگان پیشرو خدمات ممیزی […]